เม็ดไม้เม็ด 20 ตันต่อชั่วโมง เส้น

sku:

สายการจัดหาเม็ดชีวมวล รับผิดชอบการผลิตเม็ด ซื้อกลับเม็ด

จัดหา ทีมงานเทคโนโลยี จัดหาเครื่องจักรสำรอง หุ้น ซื้อคืน เม็ด

เราจะเป็นหุ้นส่วน bnefit ชุมชนลดต้นทุนของรายได้ที่มั่นคงของพืช plant

send inquiry to us