máy ép viên thức ăn viên máy ép viên sinh khối
máy ép viên thức ăn viên máy ép viên sinh khối
máy ép viên thức ăn viên máy ép viên sinh khối
máy ép viên thức ăn viên máy ép viên sinh khối
máy ép viên thức ăn viên máy ép viên sinh khối
máy ép viên thức ăn viên máy ép viên sinh khối
máy ép viên thức ăn viên máy ép viên sinh khối
 • máy ép viên thức ăn viên máy ép viên sinh khối
 • máy ép viên thức ăn viên máy ép viên sinh khối
 • máy ép viên thức ăn viên máy ép viên sinh khối
 • máy ép viên thức ăn viên máy ép viên sinh khối
 • máy ép viên thức ăn viên máy ép viên sinh khối
 • máy ép viên thức ăn viên máy ép viên sinh khối
 • máy ép viên thức ăn viên máy ép viên sinh khối
 • máy ép viên thức ăn viên máy ép viên sinh khối

máy ép viên phẳng

sku:
 • Tên sản phẩm : Máy ép viên gỗ phẳng

 • Mẫu : JC350 / JC420 / JC508

 • Công suất : 60kw / 90kw / 160kw

 • Công suất : 2 tấn / 4 tấn / 6 tấn

 • Kích thước viên : 6-12mm

 • Trọng lượng : 2 tấn / 5 tấn / 7 tấn

send inquiry to us

Chat with us