• máy băm gỗ máy nghiền búa máy nghiền gỗ
 • máy băm gỗ máy nghiền búa máy nghiền gỗ
 • máy băm gỗ máy nghiền búa máy nghiền gỗ
 • máy băm gỗ máy nghiền búa máy nghiền gỗ
 • máy băm gỗ máy nghiền búa máy nghiền gỗ
 • máy băm gỗ máy nghiền búa máy nghiền gỗ
 • máy băm gỗ máy nghiền búa máy nghiền gỗ
 • máy băm gỗ máy nghiền búa máy nghiền gỗ
 • máy băm gỗ máy nghiền búa máy nghiền gỗ
 • máy băm gỗ máy nghiền búa máy nghiền gỗ
 • máy băm gỗ máy nghiền búa máy nghiền gỗ
 • máy băm gỗ máy nghiền búa máy nghiền gỗ

máy xay, máy nghiền

sku:
Mô hình

Quyền lực

(kw)

Đầu ra

(thứ tự)

Trọng lượng (t)
JC65 * 27220,6-1,20,9
JC65 * 5537/551-21,3
JC65 * 7555/751,5-31,7
JC65 * 100904-82.1


send inquiry to us