về chúng tôi

HỒ SƠ CÔNG TY

Chi phí dây chuyền viên nén sinh khối thấp hơn!

Dây chuyền viên nén sinh khối bao gồm máy băm gỗ, máy nghiền búa, máy sấy, máy nghiền viên, máy nguội, máy đóng gói, tổng giá trị thấp hơn các nhà máy khác!


Giơi thiệu sản phẩm

Đội ngũ công nghệ cung cấp công nhân ở lại nhà máy của bạn 24 giờ một năm, dự trữ máy móc dự phòng miễn phí, đảm bảo công suất của dây chuyền viên. mua lại các viên.thanh toán dòng dạng viên là dạng viên!

Chat with us